ACT

ACT staat voor Acceptance and Commitment Therapy  een nieuwe vorm van gedragstherapie. ACT helpt mensen om op een flexibele manier om te gaan met obstakels die ze tegenkomen, zodat men kan blijven investeren in de dingen die ze echt belangrijk vinden.  ACT bestaat uit zes verschillende zuilen ( vaardigheden) die je ook kunt zien in een Hexaflex.
ACT-hexaflex
Defusie: niet meer gefuseerd met je innerlijke processen. Ik ben niet mijn gedachten/gevoelens ik heb gedachten/gevoelens.

Zelf als context: observerende zelf

Acceptatie: oprecht aangaan van het leven als geheel (en de pijn die hier onlosmakelijk mee verbonden is)

Hier en Nu: contact maken met het huidig moment, hier en nu.

Toegewijde actie: doen wat je moet doen geleid door je waarden.

Waarden: stilstaan bij wat je echt belangrijk vindt.

Deze zes vaardigheden/zuilen zijn verworven in het Ik met PK model.

De focus van ACT ligt op het vergroten van de Psychologische Flexibiliteit. Hierdoor kun je beter omgaan met de grillen van het leven en zul je sneller geneigd zijn om de dingen te doen die echt belangrijk voor je zijn.

In dit traject word je gevraagd om driemaal een FIT test af te nemen. De vragenlijst brengt in kaart hoe jij omgaat met onprettige ervaringen, gedachten en herinneringen. Door deze test meerdere malen af te nemen, kun je heel goed zien wat voor groei je doormaakt en welke zuilen er extra aandacht nodig hebben en in welke zuilen je al sterk bent.